صفحه اصلی / تحلیل فضای شهری

تحلیل فضای شهری

راسته بین میدان دفاع مقدس و میدان ۱۷ شهریور(تحلیل فضای شهری)

میدان دفاع مقدس و میدان 17 شهریور(1

تحلیل فضای شهری موضوع : راسته بین میدان دفاع مقدس و میدان ۱۷ شهریور شهرستان بجنورد ( مرکز استان خراسان شمالی )      شهر بجنورد مرکز شهرستان بجنورد در ۱۸ درجه و ۵۷ دقیقه طول جغرافیایی و ۲۹ درجه و ...

ادامه متن »

خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضای شهری

خلاصه کتاب تحلیل

تحلیل فضای شهری موضوع : خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضای شهری هدف کلی کتاب راهنمای طراحی فضای شهری هدف کتاب حاضر این است که به متقاضیان پروژه،نهادهای تأمین مالی و طرفهای ذی نفع ثالث کمک کند تا کیفیت طراحی شهری را در ...

ادامه متن »