صفحه اصلی / دروس کاردانی و کارشناشی

دروس کاردانی و کارشناشی

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

معماری معاصر غرب

کتاب مبانی  مفاهیم در معماری معاصر غرب نویسنده : دکتر وحید قبادیان با پیدایش مصالح جدید و تحولات علمی، معماری معاصر جهان با بیان وسیع تری به جریان افتاد که همراه خود مفاهیم و مباحث بسیار گوناگون و متنوع اندیشه ...

ادامه متن »