صفحه اصلی / آرشیو تگها: "آشنایی با ابزارهای جذب انبساط و انقباض لوله ها"

آرشیو تگها: "آشنایی با ابزارهای جذب انبساط و انقباض لوله ها"

شناخت لوله و اتصالات

شناخت لوله و اتصالات

مدیریت و تشکیلات کارگاهی(عناصر جزئیات ) موضوع : شناخت لوله و اتصالات فصل اول آشنایی به لوله ها اهداف فصل آشنایی با لوله و تیوب، روشهای نامگذاری، سایزبندی، و انواع جنس آنها آشنایی با کاربردهای مختلف لوله ها معرفی روشهای مختلف ساخت ...

ادامه متن »