صفحه اصلی / آرشیو تگها: "آموزش نقشه برداری"

آرشیو تگها: "آموزش نقشه برداری"

تبدیل نقاط محلی به utm به کمک یک نقطه کمکی

تبدیل نقاط

نقشه برداری موضوع :  تبدیل نقاط محلی به utm به کمک یک نقطه کمکی در اکثر موقع از طرف کارفرما یا مشاور نقاطی یا بنج مارکهایی در محل در اختیار پیمانکار قرار داده می شود که با دوربین یا gps برداشت شده ...

ادامه متن »