صفحه اصلی / آرشیو تگها: "استخرشنا ئ الزامات عمومی"

آرشیو تگها: "استخرشنا ئ الزامات عمومی"

استخرهای شنا – الزامات عمومی

<strong>آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران</strong> استخرهای شنا الزامات عمومی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها ...

ادامه متن »