صفحه اصلی / آرشیو تگها: "استفاده از نسبت طلائی در آثار معماری یونان باستان"

آرشیو تگها: "استفاده از نسبت طلائی در آثار معماری یونان باستان"

تناسبات طلایی

تناسبات-طلایی

انسان طبیعت معماری موضوع : تناسبات طلایی  افشای بخشی از نسبت طلایی در جهان پیچ ‌در پیچ ریاضی، کمتر مفهومی به طور مستقیم و بی‌واسطه در جهان پیرامون‌مان متجلّی می‌شود؛ هر چند برعکس این موضوع برای تمامی فرآیند ‌های قانون‌مند ...

ادامه متن »