صفحه اصلی / آرشیو تگها: "امپرسیونیسم"

آرشیو تگها: "امپرسیونیسم"

امپرسیونیسم (برداشت گرایی)

امپرسیونیسم

امپرسیونیسم را می‌توان اولین جنبش مدرن متفاوت در عرصه نقاشی دانست. این جنبش در دهه ۱۸۶۰ در پاریس شکوفا و تاثیر آن در تمام اروپا و سپس در آمریکا نمایان شد. پیشگامان آن هنرمندانی بودند که نمایشگاه‌های رسمی و دولتی ...

ادامه متن »