صفحه اصلی / آرشیو تگها: "بلندمرتبه سازی"

آرشیو تگها: "بلندمرتبه سازی"

مکتب معماری شیکاگو

مکتب شیکاگو

معماری معاصر موضوع : شیوه معماری شیکاگو نگاهی به بلند مرتبه سازی در دهه ی هشتم قرن نوزدهم امر ساختمان در شیکاگو ناگهان رونق و رواج تازه گرفت و آسمان خراش هایی به ارتفاع دوازه، چهارده، شانزده و بیست و ...

ادامه متن »