صفحه اصلی / آرشیو تگها: "بلوک"

آرشیو تگها: "بلوک"

تیغه ها(مدیریت و تشکیلات کارگاهی)

تیغه ها

مدیریت و تشکیلات کارگاهی،عناصر جزئیات موضوع : تیغه ها تیغه ها تیغه ها چه معمولی وچه پیش ساخته ازنظر مشخصات فنی زیر باید بررسی شود. ۱)وزن واحدسطح یایک مترمربع تیغه:ازنظرسبک سازی,کاهش وزن کل سازه وخسارت زلزله تیغه باید ضمن ارضاسایرشرایط,دارای کمترین وزن ...

ادامه متن »