صفحه اصلی / آرشیو تگها: "خدمات مهندسی"

آرشیو تگها: "خدمات مهندسی"

آیین نامه طرح هندسی راه های ایران

نشریه ۴۱۵(آیین نامه طرح هندسی راه های ایران) ۱-۱ سابقه سابقه تهیه و ابلاغ آیین نامهها و معیارهایى براى طرح هندسى راه ها بر اساس نهاد مسئول به شرح ذیل میباشد: ۱-۱-۱ وزارت راه و شهرسازی (وزارت راه و ترابری) ...

ادامه متن »