صفحه اصلی / آرشیو تگها: "در و بیان متن"

آرشیو تگها: "در و بیان متن"

خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضای شهری

خلاصه کتاب تحلیل

تحلیل فضای شهری موضوع : خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضای شهری هدف کلی کتاب راهنمای طراحی فضای شهری هدف کتاب حاضر این است که به متقاضیان پروژه،نهادهای تأمین مالی و طرفهای ذی نفع ثالث کمک کند تا کیفیت طراحی شهری را در ...

ادامه متن »