صفحه اصلی / آرشیو تگها: "دوری از سرما و گرما"

آرشیو تگها: "دوری از سرما و گرما"

زیرزمین ودیوارهای زیرزمین

زیرزمین

مدیریت و تشکیلات کارگاهی موضوع: زیرزمین تعریف : در معماری، اصطلاح زیرزمین به آن بخش از ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی مجهز و یا عمومی اطلاق می شود که زیر سطح زمین به عمق حداقل یک طبقه از ساختمان ایجاد ...

ادامه متن »