صفحه اصلی / آرشیو تگها: "روستای زرغام آباد"

آرشیو تگها: "روستای زرغام آباد"

روستای زرغام آباد

روستای زرغام آباد

شناخت و طراحی روستا موضوع : روستای زرغام آباد شناخت و تعین کاربری اراضی در روستا و محاسبه سطح سرانه آنها  مسکونی……… (این کاربری در مجموعه دارای ۹۱۷۵۹متر مربع بود که با سرانه ۸۸٫۷درصدمساحت روستا را به خود اختصاص داده ...

ادامه متن »