صفحه اصلی / آرشیو تگها: "سازه"

آرشیو تگها: "سازه"

سیستم ساختمانی باتلر

سیستم ساختمانی باتلر

سازه ۱- سیستم سازه ای دهانه های عریض ۲- تحول سیستم سازهای ۳- سیستم سازهای چند طبقه ۴- ساخت دیوارمقاوم ۱ – سیستم سازه ای دهانه های عریض سیستم سازهای دهانه های عریض که به وسیله باتلر طراحی شده با ...

ادامه متن »

سازه های کابلی

سازه های کابلی

سازه های کابلی:سازه هایی هستند که در آنها اعضای اصلی باربر بارهای وارده به شکل تنش های کششی و بدون اعمال فشار یا خمش به پی یا تکیه گاه منتقل می کنند ابعاد سطح مقطع وطرز ساخت قطعات تشکیل دهنده این گونه سازه ها چنان است که صلابت برش و خمش ومقاومت کمانش آنها قابل اغماض است

ادامه متن »