صفحه اصلی / آرشیو تگها: "طراحی"

آرشیو تگها: "طراحی"

کوبیسم (حجم گری)

کوبیسم

کوبیسم، این منشا تمام هنرهای آبستره را به سادگی نمی توان تعریف کرد، زیرا کوبیسم نه ازفلسفه خاصی الهام گرفته بود و نه بر نظریه جمالشناختی معینی تکیه میکرد. این شیوه بر اساس این اعتقاد بوجود آمده بود که روشها ...

ادامه متن »