صفحه اصلی / آرشیو تگها: "فایل تردی مکس مجموعه"

آرشیو تگها: "فایل تردی مکس مجموعه"

پایان نامه دوره کارشناسی معماری طراحی فرهنگ سرا

فرهنگسرا

پایان نامه دوره کارشناسی معماری موضوع: طراحی فرهنگ سرا فهرست مطالب چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..۴   فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………۵ فصل اول: مبانی نظری ( تعاریف و مفاهیم ) ………………………………………………………………………..۷ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۸ تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………….۹ فرهنگ و طبیعت…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲ هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳ فرهنگسرا…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴ نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵ فصل دوم: ضوابط طراحی مجموعه فرهنگی………………………………………………………………………………………….۱۸ ...

ادامه متن »