صفحه اصلی / آرشیو تگها: "فرمهای دارای معماری غیر خطی"

آرشیو تگها: "فرمهای دارای معماری غیر خطی"

مارکوس نوواک

مارکوس-نوواک

معماران معاصر موضوع : معمار معاصر مارکوس نوواک مقدمه شاید بتوان مارکوس نواک را به عنوان پیشکسوتی معرفی کرد که در باب سایبر اسپیس پژوهش کرد.او معماری در حوزه دیجیتال را تعریف کرد و تئوری معماری سیال را مطرح نمود.نواک ...

ادامه متن »