صفحه اصلی / آرشیو تگها: "قدیمی ترین مناره"

آرشیو تگها: "قدیمی ترین مناره"

میل و مناره های راهنما

mjavadp.ir

مناره : یکی از عناصر شاخص معماری در بناهای مذهبی اسلامی بوده که پیشینه ای کهن در معماری ایران قبل از اسلام داشته است .. وجه تسمیه ی مناره : منار یا مناره به معنی جای نور و نار و ...

ادامه متن »