صفحه اصلی / آرشیو تگها: "مجموعه ساختمان های اداری بهایی در اسراییل"

آرشیو تگها: "مجموعه ساختمان های اداری بهایی در اسراییل"

حسین امانت

حسین امانت

معماری معاصرموضوع: مهندس حسین امانت در سال ۱۹۶۶ حسین امانت دانشجوی ۲۴ ساله دانشگاه تهران با شرکت در یک رقابت ملی شروع زندگی حرفه ای خود را پایه ریزی کرد. قرار بود  در این رقابت طراحان یک نماد ملی ایرانی ...

ادامه متن »