صفحه اصلی / آرشیو تگها: "محاسن جوشكاري"

آرشیو تگها: "محاسن جوشكاري"

جوشکاری(مدیریت و تشکیلات کارگاهی)

جوشکاری

مدیریت و تشکیلات کارگاهی موضوع : جوشکاری انواع اتصالات الف – اتصال موقت: پیچ ومهره، خار و کشو ب -اتصال نیمه موقت: پرچ، لحیم‌کاری نرم و بعضی از چسب‌ها  ج –اتصال دائم: فرایندهای جوشکاری، لحیم کاری سخت وچسب‌های معدنی وآلی پیشگفتار جوشکاری ...

ادامه متن »