صفحه اصلی / آرشیو تگها: "محله کوتی"

آرشیو تگها: "محله کوتی"

آشنایی با مرمت ابنیه بافت تاریخی بوشهر

شناخت بافت بوشهر

آشنایی با مرمت ابنیه شناخت استان‌ بوشهر به‌ علت‌ موقعیت‌ استراتژیکی‌ مناسب‌ برای‌ احداث‌ پایگاه‌ دریایی‌ و بندرگاه‌، مورداستفاده‌ پادشاهان‌ عیلام‌ قرار گرفته‌ بود. در زمان‌ هخامنشیان‌ سرزمین‌ بوشهر جزو ساتراپ‌ پارس‌ بود. خلیج‌فارس‌ و به‌ تبع‌ آن‌ استان‌ بوشهر، ...

ادامه متن »