صفحه اصلی / آرشیو تگها: "مدرسه کلوین"

آرشیو تگها: "مدرسه کلوین"

خانه برای افراد با چندین ناتوانی واختلال دیداری یا اختلال حسی

مدرسه کلوین

طراحی معماری موضوع : خانه برای افراد با چندین ناتوانی واختلال دیداری یا اختلال حسی مقدمه کلی طرح  انجمن اموزش وپرورش شهر گلاسکو شورایی تشکیل دادو پیشنهاد کرد یک مدرسه جدید برای بچه ها وافراد جوان با شرایط سنی بین ۲تا۱۸ ...

ادامه متن »