صفحه اصلی / آرشیو تگها: "مدیریت وتشکیلات کارگاهی"

آرشیو تگها: "مدیریت وتشکیلات کارگاهی"

آجر سیبورکس و طراحی سازه فضاکار

سازه فضاکار و آجرسیبورکس

شناخت مواد و مصالح موضوع:آجر سیبورکس و طراحی سازه فضاکار آجر سیبورکس اجری است ساختگی (مصنوعی) که نوع رسی آن از پختن خشت (گل شکل داده شده) و نوع ماسه آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی (که از ...

ادامه متن »