صفحه اصلی / آرشیو تگها: "مزایای پانل های پوما"

آرشیو تگها: "مزایای پانل های پوما"

سیستم ساختمانی پوما

سیستم ساختمانی پوما

کاربرد سیستم پوما در ساختمان پانل پوما را می توان جهت دیوارهای محیطی و جداکننده های داخلی ساختمانها بکار گرفت . بیشترین کاربرد این محصول در ساختمانهای مرتفع می باشد ، زیرا در طراحی و ساخت چنین ساختمانهایی کاهش منطقی ...

ادامه متن »