صفحه اصلی / آرشیو تگها: "مطالعات( فهرست+رساله)در قالب ورد"

آرشیو تگها: "مطالعات( فهرست+رساله)در قالب ورد"

طرح ۵ مجتمع مسکونی

طراحی معماری موضوع : مجتمع مسکونی فهرست عنوان                                                                    ...

ادامه متن »

پایان نامه دوره کارشناسی معماری طراحی فرهنگ سرا

فرهنگسرا

پایان نامه دوره کارشناسی معماری موضوع: طراحی فرهنگ سرا فهرست مطالب چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..۴   فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………۵ فصل اول: مبانی نظری ( تعاریف و مفاهیم ) ………………………………………………………………………..۷ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۸ تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………….۹ فرهنگ و طبیعت…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲ هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳ فرهنگسرا…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴ نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵ فصل دوم: ضوابط طراحی مجموعه فرهنگی………………………………………………………………………………………….۱۸ ...

ادامه متن »