صفحه اصلی / آرشیو تگها: "معماری از دیدگاه میر"

آرشیو تگها: "معماری از دیدگاه میر"

ریچارد مایر

ریچارد مایر

معماری معاصر موضوع : مهندس ریچارد مایر لیست آثار و پروژه های ریچارد مایر خانه ی مایر، اسکس فلس خانه ی اسمیت، دارین خانه ی هوفمان، ایست همپتن خانه ی سالتزمن، ایست همپتن مجتمع مسکونی هنرمندان وست بت، نیویورک ساختمان ...

ادامه متن »