صفحه اصلی / آرشیو تگها: "نشریه 95 نقشه برداری ژئودزی نقشه برداری زمینی"

آرشیو تگها: "نشریه 95 نقشه برداری ژئودزی نقشه برداری زمینی"

مشخصات فنی نقشه برداری کد ۹۵

  Gاز آن جا که وجود نقشه برداری مناسب پایه و اساس هرنوع عملیات عمرانی در کشور است، لازم می نمود که عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه از استاندارد مناسبی برخوردار باشد تا بتوان نقشه های تهیه شده در ...

ادامه متن »