صفحه اصلی / آرشیو تگها: "هارمونی چیست"

آرشیو تگها: "هارمونی چیست"

موسیقی ومعماری

موسیقی،معماری واندوخته های فرهنگی:     میزان وتوان اثرگذاری فراورده های موسیقی و معماری براساس تجربه،قابل شناخت است. هر فرد زمانی که با یک بنای ناشناخته یا یک اثر موسیقی که تا حال ان را نشنیده است،روبرو می شود،با توجه ...

ادامه متن »