صفحه اصلی / آرشیو تگها: "هندسه"

آرشیو تگها: "هندسه"

هندسه فراکتال در معماری

هندسه فراکتال-در-معماری

انسان،طبیعت،معماری تعریف فراکتال: هندسه ی اقلیدسی – احجام کامل کره ها و هرم ها و مکعب ها و استوانه ها بهترین راه نشان دادن عناصر طبیعی نیستند . ابرها و کوه ها و خط ساحلی و تنه ی درختان همه ...

ادامه متن »