صفحه اصلی / آرشیو تگها: "و.یلا های شخصی و برج های مسکونی تجاری در کانادا"

آرشیو تگها: "و.یلا های شخصی و برج های مسکونی تجاری در کانادا"

حسین امانت

حسین امانت

معماری معاصرموضوع: مهندس حسین امانت در سال ۱۹۶۶ حسین امانت دانشجوی ۲۴ ساله دانشگاه تهران با شرکت در یک رقابت ملی شروع زندگی حرفه ای خود را پایه ریزی کرد. قرار بود  در این رقابت طراحان یک نماد ملی ایرانی ...

ادامه متن »