صفحه اصلی / آرشیو تگها: "پایان نامه کارشناسی"

آرشیو تگها: "پایان نامه کارشناسی"

طرح ۲ طراحی مدرسه

طرح2 طراحی مدرسه

طرح ۲ طراحی معماری موضوع: طراحی مدرسه در استان بوشهر فهرست *پیشگفتار………………………..…………………………………………………………. ۸ *مقدمه………………………………………………………………………………………………….۹ *اهداف کلی……………………………………………………………………………………………۱۰ *کلیات………………………………………………………………………………………………۱۱ *فضاهای آموزشی و پرورش………………………………………………………………………………۱۲ *فصاهای رفاهی ورزشی…………………………………………………………………………………۱۲ *فضاهای انتشارات…………………………………………………………………………………….۱۳ *تقسیمات چهار گانه اقلیم ایران………………………………………………………………………..۱۵ *اقلیم استان بوشهر………………………………………………………………………………۱۶ *زبان و گویش ها………………………………………………………………………………..۱۷ *بوشهر و صنایع………………………………………………………………………………….۱۷ ...

ادامه متن »

پایان نامه دوره کارشناسی معماری طراحی فرهنگ سرا

فرهنگسرا

پایان نامه دوره کارشناسی معماری موضوع: طراحی فرهنگ سرا فهرست مطالب چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..۴   فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………۵ فصل اول: مبانی نظری ( تعاریف و مفاهیم ) ………………………………………………………………………..۷ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۸ تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………….۹ فرهنگ و طبیعت…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲ هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳ فرهنگسرا…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴ نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵ فصل دوم: ضوابط طراحی مجموعه فرهنگی………………………………………………………………………………………….۱۸ ...

ادامه متن »

پایان نامه دوره کارشناسی معماری هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره

موضوع : هتل چهار ستاره فایل مورد نظرحاوی : ۱ : فایل سه بعدی اسکیچاپ همراه رندرهای مجموعه ۲ :تمامی نقشه ها،سایت پلان، پلان ها، برش ها، نماها ۳ : عکس های تهیه شده از نقشه جهت فایل فتوشاب ۴ : ...

ادامه متن »