صفحه اصلی / آرشیو تگها: "گنبد با پوسته نازک بتنی مسلح قطر 28/6 متر دارد"

آرشیو تگها: "گنبد با پوسته نازک بتنی مسلح قطر 28/6 متر دارد"

سازه پوسته ای

سازه پوسته ای

معماری معاصر موضوع : سازه های پوسته ای پوسته سازه ای نازک با سطح منحنی می باشد که بار ها را بوسیله کشش ، فشار و برش به تکیه گاهها منتقل میکند. پوسته از طاقهای سنتی به دلیل مقاومت در برابر ...

ادامه متن »