صفحه اصلی / اسکیس

اسکیس

اسکیس های معماری

رازهای اسکیس

رازهای طراحی اسکیس

مروری بر کلیات رازهای اسکیس طراحی حجم بافت و جنس درختان و گیاهان آسمان و آب انسان و ماشین … رازهای اسکیس(طراحی معماری)

ادامه متن »

خودآموز اسکیس و راندو

خودآموز اسکیس و راندو

خودآموز اسکیس و راندو آنچه یک معمار باید درباره اسکیس و راندو بداند! نوشته : رابرت اس.اولیور ترجمه : سیروس برادران خودآموز اسکیس و راندو(طراحی معماری)

ادامه متن »

اسکیس های معماری

اسکیس

اسکیس در معماری

ادامه متن »