صفحه اصلی / آرشیو تگها: "آسیب شناسی بنای زینت الملک"

آرشیو تگها: "آسیب شناسی بنای زینت الملک"

آسیب شناسی بنای زینت الملک

زینت-المک

مرمت  آثار تاریخی و ابنیه انواع آسیب درونی ۱- طبیعی  : ظعف مواد و مصالح به کار رفته در بنا ۲- انسانی :  نالدیده گرفتن و اشتباه در اصول طراحی بیرونی ۱- طبیعی : زلزله – رانش زمین –نشست – ...

ادامه متن »